Nieuwe impuls voor biogas in Nederland

Minister Kamp werkt aan innovatieregeling voor mono-vergisters. Mono-vergisters worden alleen gevuld met mest, en niet met andere producten. Op dit moment wordt er weinig in mestvergisting geïnvesteerd omdat de investering te hoog ligt in vergelijking met het rendement. De nieuwe regeling heeft tot doel om:
  1. De uitstoot van CO2 te verminderen,
  2. Het makkelijker te maken voor boeren met een “mestprobleem” om te investeren in een mono-vergister, en
  3. Het verder dichtdraaien van de gaskraan in Groningen te compenseren.
Door het opgewerkte biogas direct op het aardgasnetwerk aan te sluiten denkt Energiebedrijf Essent denkt dat uiteindelijk 10 procent van de gasbehoefte in Nederland door boeren aangeleverd kan worden. Op dit moment is er een Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+), op de energie die wordt geleverd. Kamp verhoogt dit bedrag volgend jaar van 3,5 miljard euro naar 8 miljard euro. Ga naar het artikel op NOS.nl